– Trist å se at Hadsel taper flere hundre millioner

– Det er trist å se at Hadsel kommune nå taper flere hundre millioner kroner i året, midler som kunne vært brukt til ei kraftig styrking  av eldreomsorg, skole og offentlig velferd.

Grunnrente: Geir Jørgensen i Hadsel Rødt mener at det ikke er mer enn rett og rimelig at selskaper med superprofitt bidrar med grunnrente til fellesskapet. 

Selskaper med superprofitt må bidrar med grunnrente til felleskapet.

Geir Jørgensen, Rødt
Pluss

Det sier Geir Jørgensen i Rødt, som er fylkesrepresentant i Nordland og kommunestyrerepresentant i Hadsel.


Regjeringen går bort grunnrente:

Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks

Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks hvis regjeringen hadde gått for grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.


– Det må jo være flaut å se tallene, både for Senterpartiet og Kurt Jenssen, men spesielt for tidligere ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) som gikk aktivt ut mot grunnrente-beskatninga.

Han viser til et tidligere oppslag i VOL hvor tidligere Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) ropte varsku mot grunnrenteskatt. – Vi er på vei til å utkonkurrere vår egen kyst, uttalte hun til VOL.


Se hvor mye din kommune taper:

Erna & co. vil ta 80-100 oppdrettsmillioner fra Vesterålen og Lødingen i år

Norske oppdrettskommuner er i opprør etter at "revidert" ble lagt fram. – Et ran på høylys dag, konstaterer hadselordfører Kurt Jenssen om en foreslått regelendring for havbruksnæringen.


– Nå er fasiten her. Om vi legger 2018-tall til grunn og ei 50/50 fordeling mellom stat og kommune, ville Hadsel hatt 200 millioner kroner inn bare det året. Det er et nytt sykehjem det, sier Geir Jørgensen i Rødt til VOL.– Det koster samfunnet dyrt å holde seg med oppdrettsordførere som ser ut til å være mest opptatt av at milliardærene skal få putte så mye som mulig i egen lomme, framfor å bidra til felleskapet. Om denne negative holdninga til grunnrentebeskatning hadde vært politikken da vi fant olja i Nordsjøen, hadde Norge vært et fattig land i dag. Det er rett og rimelig at selskaper som gjør superprofitt på å utnytte felleskapets arealer, fjorder og havområder, bidrar med grunnrente til til felleskapet, sier han.


Professor Karen Helene Ulltveit-Moe:

Professor: – Notorisk feil fra konsernsjefen i Nordlaks

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe mener konsernsjefen i Nordlaks tar helt feil når han snakker om grunnrenteskatten i havbruksnæringen.


Enstemmig formannskap

Kurt Jenssen i Hadsel Senterparti sier i en kommentar til VOL at det var et enstemmig formannskap i Hadsel som stemte for en avgiftsform som skulle komme oppdretts-kommunene til gode.

– Om grunnrente skulle gå til staten eller ikke, var ikke diskutert i innstillinga som tok for seg hvordan dette skulle være. Geir Jørgensen er kritisk til «Nordlaks kommune», men jeg er ikke sikker på om det hadde vært noe Nordlaks i Hadsel dersom det hadde vært innført grunnrente, sier han, og kan ikke se for seg Hadsel uten Nordlaks med sine flere hundre arbeidsplasser.

– Nordlaks bidrar med meget store skattepenger og arbeidsplasser. Det betyr også flere innbyggere som gir gode penger fra staten i form av tilskudd per innbygger, sier han.

Forutsigbare inntekter

Tidligere Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik sier i en kommentar at hun var i mot en skatt som ville gi inntektene til staten, istedenfor kommunene.

– Vi ønsket et utvidet havbruksfond eller lignende, som gir kommunene forutsigbare og gode inntekter, også når det ikke er vekst, sier hun til VOL.