– Trist å se at Hadsel taper flere hundre millioner

– Det er trist å se at Hadsel kommune nå taper flere hundre millioner kroner i året, midler som kunne vært brukt til ei kraftig styrking  av eldreomsorg, skole og offentlig velferd.

Grunnrente: Geir Jørgensen i Hadsel Rødt mener at det ikke er mer enn rett og rimelig at selskaper med superprofitt bidrar med grunnrente til fellesskapet. 

Selskaper med superprofitt må bidrar med grunnrente til felleskapet.

Geir Jørgensen, Rødt
Pluss

Det sier Geir Jørgensen i Rødt, som er fylkesrepresentant i Nordland og kommunestyrerepresentant i Hadsel.