150.000 kr. til kulturmidler i Øksnes - søknadssum 746.000 kr.

Øksnes kommune skal fordele en pott på 150.000 kroner til ulike kulturelle formål. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn søknader på det femdobbelte.

Øksil er en av søkerne på årets kulturmidler. Her er Øksils U19-lag under NM i Kristiansand.  Foto: Hanne Steen.

Pluss

Da fristen gikk ut var det kommet inn 20 søknader med totalt søknadsbeløp på kr. 746.000, noe som er 27.500 mindre enn i fjor.