Fordeling fra Havbruksfondet: Går mot eget parti

Øksnes kommune kan tape 10 millioner i år på regjeringens forslag til ny omfordelingsnøkkel fra Havbruksfondet. Høyreleder i Øksnes støtter fylkespartiet som går imot eget parti på regjeringsnivå.

Jonny Rinde Johansen, leder av Øksnes Høyre.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Da revidert statsbudsjett ble lagt fram nylig, var den store nyheten at det skal innføres en produksjonsavgift for havbruksnæringen på 40 øre kiloet fra neste år. I dette forslaget var det innbakt diverse regelendringer. Som en konsekvens av dette, ligger det an til at vesterålskommunene og Lødingen i år kan tape mellom 80 til 100 millioner kroner i år.