Hovedopptaket 2020:

Så mange har ikke fått barnehageplass i Sortland

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageplassene som skal fordeles, gikk ut 15. mars. I forrige uke ble de aller siste plassene fordelt.

– De barna som har rett på barnehageplass i Sortland, får det, sier kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

– Vi synes selvsagt at vi burde ha muligheten til å gi alle barnehageplass, men det har vi ikke rent fysisk

Kommunalsjef for oppvekst i Sortland, Erik Strand
Pluss

I år var hele 130 barn innsøkt på barnehageplasser i de 14 ulike barnehagene i Sortland kommune. En liten økning fra cirka 120 i et normalår.