Vedtok veteranplan – men bevilget ingen penger

Kommunestyret i Andøy vedtok enstemmig at veteranplanen for Vesterålen også skal gjelde for Andøy. Men posisjonen ville ikke støtte et forslag om å sette av penger til planen. 

Slik så det ut da frigjørings- og veterandagen ble markert på Andenes i år. Nå har kommunestyret i Andøy vedtatt en veteranplan.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Det er en gruppe på fem personer som har arbeidet med planen, deriblant Wenche Rønneberg fra Andøy.