Kontrollutvalget vil ha en generell gjennomgang av ansettelser

Kontrollutvalget i Hadsel besluttet i onsdagens møte at de skal engasjere en ekstern revisor som på generell basis skal vurdere ansettelsesprosesser i kommunen. Revisoren skal ikke eksplisitt vurdere ansettelsen som Fagforbundet Hadsel har reagert på.

Wenche Skaar er medlem i kontrollutvalget i Hadsel kommune.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Wenche Skaar, medlem i kontrollutvalget, sa under behandlingen av varslersaken fra Fagforbundet at den ikke måtte avvises uten videre. Det selv om utvalget ikke gjør noe konkret vedtak ut fra Fagforbundets henvendelse av 11. mai. Der trekker de sitt tidligere brev rettet mot kommunedirektøren, men velger å gjenta det de mener er urett i forbindelse med en tidligere ansettelsessak i kommunen.