Duus Matverk: Tingretten åpnet konkurs etter krav fra ansatte

Vesterålen tingrett har åpnet konkurs for selskapet Panorama Mat og Drekka AS, som inntil 1. april i år drev Duus Matverk i Handelsparken på Sortland.

Sara Bang og Natalie Fredriksen er to av 13 tidligere ansatte i driftsselskapet Panorama Mat og Drekka AS. Nå er selskapet slått konkurs etter krav om lønn og feriepenger på til sammen over 300.000 kroner. Flere av de 13 jobber nå i Lunsj AS, selskapet som eier merkevaren Duus Matverk.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Dommerfullmektig Jon Gudbrand Fliflet tok stilling til spørsmålet under et rettsmøte torsdag klokka 10:00, og brukte en snau halvtime på å avgjøre saken.