Mister vindkraftkonsesjonen fra 1. januar 2021

Andøya vind AS mister konsesjonen dersom selskapet ikke har et vindkraftverk i drift innen utgangen av 2020. Skal man gå videre med Andmyran, må selskapet søke ny konsesjon.

KONSESJON: Andøya Vind AS har konsesjon til å bygge vindkraftverk på Andmyran. Dersom selskapet ikke har et vindkraftverk i drift innen utgangen av året, mister selskapet konsesjonen.  Foto: Visualisering laget for Andøya VInd AS

Pluss

Torsdag ble det kjent at Andøya Vind AS har trukket henvendelsen til Olje- og energidirektoratet om å omgjøre vedtaket om utsatt frist for å ha et vindkraftverk i drift på Andmyran.