Bø - mai

Pluss

Førraen 11 (Gnr 29, bnr 16) er overdratt fra Annbjørg K Falkenstein til Ann-Mari Falkenstein (12.05.2020)