– Kratervei

Lia/Rødsand gårdsforening forlanger strakstiltak for Lifjordveien i Øksnes.

Bilde fra Lifjordveien som viser tilstanden.  Foto: Halvard Toften

Pluss

I brev til Nordland fylke påpeker gårdsforeningen den elendige veistandarden på fylkesvei 7674. I brevet spør de hvordan de kan oppnå strakstiltak på det som omtales som Lifjordveien.