Nybilsalget rett til bunns i mai

Nybilsalget i Vesterålen stupte i mai.

Petter Løken er daglig leder ved Teknisk Bureau (tidligere Siguerd Petterse  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Maisalget var 53 prosent lavere enn mai-salget i fjor, viser ferske tall fra OFV - Opplysningsrådet for veitrafikken.