Flere millioner korona-kroner til vedlikehold av kommunale bygg

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke for å få fart på norsk økonomi. Nå fordeles flere millioner til vedlikehold av kommunale bygg. Se oversikten over hvor mye hver enkelt vesterålskommune får.

Det drysser korona-millioner over Vesterålen til vedlikehold av kommunale bygg.  Foto: Gorm Kallestad

Pluss

Som ett av flere tiltak for å motvirke arbeidsledigheten, foreslår regjeringen et tilskudd på totalt 2,5 milliarder kroner til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. 107,7 millioner kroner av dette går til kommunene i Nordland.