Brukte 142.800 kroner på vindkraftadvokat

Andøy kommune krever 142.800 kroner fra Andøya Vind AS til advokatutgifter i forbindelse med avtalen som ble inngått mellom kommunen og vindkraftselskapet.

ADVOKATBISTAND: Her hører ordfører Knut Nordmo (nede til venstre) og MDGs Robert Svendsen (oppe til høyre) på representantene fra advokatfirmaet Lund & Co DA da advokatfirmaet orienterte formannskapet i Andøy om avtalen med Andøya Vind AS. Bistanden kostet kommunen 142.800 kroner, som man nå krever dekket av Andøya Vind AS. 

Pluss

Det var 30. mars at formannskapet i Andøy tok på seg kommunestyrehatten og vedtok en avtale mellom kommunen og Andøya Vind AS.