Hadsel kommune sliter fortsatt med overtid og sykefravær i helsesektoren:

Mot merforbruk på ni millioner kroner

– Vi håper tiltak som å samle tjenester kan være med å bidra til at folk trekkes til et større fagmiljø, sier helse og omsorgssjef Marion Celius om rekrutteringsutfordringene i Hadsel kommune. Mangelen på folk trekkes frem som en av årsakene til et høyt merforbruk i sektoren.

Vekst: Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius.   Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss