Vesterålen og Lødingen mister 58 millioner

Norske kystkommuner får i år og neste år 1,25 milliarder kroner mer, totalt 3,25 milliarder, fra Havbruksfondet etter budsjettenigheten på Stortinget.

Oppdrett er blitt svært lønnsomt for kommunene, men nå blir det et oppgjør i Stortinget om det er kommunene eller staten som skal få mest penger.  Foto: Geir Bjorn Nilsen

Pluss

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å endre fordelingen i inntekter fra salg av nye og eksisterende konsesjoner innen havbruk. Det ville ført til forskyvning av inntekter fra kommunene og til staten. Etter dagens regler får kommunene og fylkeskommunene henholdsvis 70 prosent av pengene, og fylkeskommunene 10 prosent.