Ny runde sentrumsregulering på Myre

Det er kommet krav om å sette reguleringsplan Sentrum 5.1 på Myre til ny behandling i kommunestyret til uken.

Torstein Reinholdtsens vei på Myre er sentral når sentrum skal reguleres.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Om en tredjedel av et kommunestyre forlanger en sak tatt opp til behandling, er det etter lovens tekst pålagt å sette denne på sakskartet.