Sluttsummen for opprydningen av sykehusbukta kommer over sommerferien

– Vi tar økonomidelen av saken neste kommunestyremøte, sier Ola Morten Teigen. Fredag får kommunestyret den skriftlige redegjørelsen rundt prosessen av salget av «Coop Extra-tomta» i sykehusbukta.

Grundig gjennomgang: To kontrollutvalg har bedt om en gjennomgang av tomtesalget i sykehusbukta, i tillegg til åpne spørsmål og interpellasjoner i kommunestyrer. Fredag besvarer kommunedirektør Ola Morten Teigen de fleste spørsmålene om salget, men den endelige summen Hadsel må betale er fremdeles ukjent. 

Pluss

Med andre ord er Hadsel kommunes økonomiske forpliktelser i forbindelse med opprydningen av det sterkt forurensede område ennå ukjent. Kontrollutvalget gikk allerede ut i april i fjor, under det forrige kommunestyret og etterspurte svar på hva som skjedde, hvordan, og ikke minst hvor mye.