Vedtok kostnadsramme for nye lokaler til hjemmetjenesten i Øksnes

Kommunestyret har vedtatt å øke kostnadsrammen til 77,5 millioner kroner for det såkalte Elvelund 2, som skal huse nye omsorgsboliger og lokaler til hjemmetjenesten i Øksnes.

Øksnes kommunestyre.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Nye lokaler til Elvelund 2 har opprinnelig hatt ei vedtatt ramme på 73 millioner kroner. Etter prosjektering og anbud var prisen økt med 25 millioner kroner og var oppe i 98 millioner kroner.