Flere ber NAV om hjelp med å skaffe vikarer

Grunnen er at smitteverntiltakene er arbeidskrevende å håndheve.

Bente Throrbjørnsen, leder for bedriftsoppfølging ved NAV Sortland, opplever at flere arbeidsgivere enn vanlig tar kontakt for å få hjelp med rekruttering.   Foto: Øyvind Aukrust

Pluss

– I forbindelse med korona har mange hatt behov for ekstravikarer. Derfor har vi hatt en god del oppdrag innenfor barnehage, skole og renhold. Det har også blant annet vært stillinger i butikk, på lager, som maskinfører og på kundemottak, så det er et ganske vidt spekter av jobber, sier Bente Torbjørnsen, leder for bedriftsoppfølging ved NAV Sortland.