Delte meninger om dispensasjon fra arealplan

Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for å øke arealet på en av deres oppdrettslokaliteter. Hvorvidt dette er greit, er de faglige organer uenig om.

Skisse av nytt anlegg med omsøkte plassering.   Foto: Skjermdump fra søknad

Pluss

Årsaken til at oppdrettsselskapet har søkt om å øke arealet på lokaliteten «Reinsnesøya», er at de ønsker å søke om utvidet maksimal tillat biomasse (MTB) for lokaliteten.