9,3 millioner i koronahjelp til Vesterålen

Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland. I overkant av 9,3 millioner av disse har gått til næringsfond i Vesterålen.

Det drysser korona-millioner over Vesterålen til vedlikehold av kommunale bygg.  Foto: Gorm Kallestad

Pluss

– I tildelingen har vi vektlagt arbeidsledighet knyttet til koronakrisa og at spesielt distriktene og små kommuner er rammet uten at tiltakspakkene har hensyntatt dette i tidligere tildelinger. Til forskjell fra tidligere tildelinger via kommunale næringsfond får alle kommuner tildeling denne gangen. Koronaepidemien har satt næringslivet vårt på helt spesielle prøver. Noen bransjer, som eksempelvis reiselivsnæringa er blitt spesielt hardt rammet. De midlene vi nå fordeler i Nordland er viktige og vil garantert få bein å gå på, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF).