Derfor anmelder NOF Andøy kommune for miljøkriminalitet

Martin Eggen, naturvernrådgiver hos Norsk Ornitologisk Forening (NOF), mener kommunene ofte mangler grunnleggende kompetanse for å forvalte naturmangfoldet.

Positivt: Martin Eggen (NOF) mener Andøy kommune kan snu den hekkende kolonien med rødnebbterner til noe positivt for samfunnet som en turistattraksjon. Han etterlyser større fokus og tydeligere ansvar for naturmangfold i det kommunale planleggingsarbeidet. Foto: Birdlife.no 

Pluss

Han var en av dem som aktivt gikk i bresjen for å redde hekkeplassen til rødnebbternen i Andenes havn. Han har mange års erfaring både med naturvernarbeid, naturfotografi og fuglekikking og er ellers bosatt på Ramberg i Lofoten.