Fortsatt røde tall for Tinden Handelssted

Selv om inntektene til stiftelsen økte i fjor, økte også utgiftssiden.

Handelsstedet Tinden.  Foto: Tor-Martin Karlsen

Pluss

Inntektene endte på 1,1 millioner kroner mens kostnadene beløp seg til nesten 1,3 millioner. Det gav et negativt resultat før skattekostnad på nesten 160 000 kroner.