Katastrofetall for overnattinger i nord

90 124 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2020, er en nedgang på 176 715 overnattinger fra mai 2019.

Melbu Hotell.  Foto: Vidar Eliassen

Pluss

Dette innebærer en nedgang på 66 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 62 prosent.