Geolog fra NGU: – Database viser at dette er det første skredet i området

Knut Stalsberg ved Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) sier at helgens ras ved Skata er det første de har registrert i sin database.

Snøsmelting og nedbør kan ha bidratt til at skredet gikk fra Skata. En database viser at dette er det ikke er registrert skred tidligere i området.   Foto: Arkiv

Pluss

Stalsberg er geolog og forsker ved geofaglig avdeling i NGU, og jobber til daglig med geofarer og jordobservasjon. Han har sett bilde fra skredet ved Skata i Sortland, og lest beskrivelsene av rasområdet.