Har ikke observert kadaveretere etter skredet ved Skata

Bonde John Arne Nyland har ikke observert typiske kadaver-etere i aksjon, etter skredet som gikk fra toppen av Skata lørdag kveld.

–Det er livsfarlig å bevege seg i området, det er fortsatt rasfarlig, sier John Arne Nyland.   Foto: Arkiv

Pluss

For å finne dyr som har omkommet i fjellet, er det å se etter flyvende predatorer et velkjent knep. Ørn, kråke og ravn er naturens eget renovasjonsvesen, og når de samler seg kan det ofte være for å spise rester av et dødt dyr.