Politiet anker ikke voldsdom

Påtalemyndigheten har besluttet at den ikke kommer til å anke en voldsdom der to personer fikk samfunnstraff for grov kroppskrenkelse mot en person i Vesterålen.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

To unge menn fra et sted i Vesterålen ble først dømt til 60 timer samfunnsstraff i Vesterålen tingrett. Det var dissens i retten der fagdommeren mente at de to unge mennene burde få 75 dagers fengsel. Politiet mente at samfunnsstraff var en for mild straffereaksjon, og anket derfor straffeutmålingen videre i rettsapparatet.