Slik vil Andøy kommune bruke 2 mill på vedlikehold

Andøy kommune har i forbindelse med koronapandemien fått tildelt to millioner kroner som skal brukes på vedlikehold. Dette vil de gjøre noe med.

Andenes helsesenter.   Foto: Arkivfoto/Jørn Aune

Pluss

Årsaken til at kommunen har fått tildelt pengene, er for å stimulere til økt aktivitet i næringslivet under koronapandemien. Forutsetningen for at kommunen får pengene er at de skal brukes til prosjektet som ikke allerede er vedtatt i budsjettet og at prosjektene må kunne igangsettes i løpet av inneværende år.