Ordfører applauderer fradeling av stor eiendom

En søsterbedrift av Kobbvågen Knuseverk søker om å fradele et område på 15.000 mål. Ordfører Sture Pedersen er positiv til planene, og tror det også vil bli plass til mye annen industri.

Sture Pedersen (H) ser positivt på Kobbevågen Knuseverk sine nye planer i Bø. 

Pluss

For å kunne fradele området må søsterbedriften Bergersen Utleie AS få dispensasjon fra kommunedelplanen. Delene av området som ikke allerede er regulert til steinbrudd er nemlig regulert som LNFR-område, som står for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.