Tapte på driften, tjente på eiendom

Regnskapene for de to selskapene knyttet til Midnattsol Camping på Bleik, viser et årsresultat i minus for 2019.

Midnattsol camping: John Ronald Norheim er både styreleder og daglig leder i de to selskapene knyttet til driften av den populære campingplassen på Bleik. Han eier 50 prosent av selskapene. Den andre halvdelen eies av Randi Nordvang. Foto 

Pluss

Driftsselskapet Midtnattsol Camping AS hadde en omsetning i 2019 på 2,6 millioner kroner. Omkring 90.000 kroner høyere enn i 2018. Økte lønnskostnader på i overkant av 200.000 kroner gjorde at årsresultatet endte på minus 66.961 kroner. Ned fra 147.555 kroner i 2018.