De første kontraktene underskrives i august

Arbeidet med den nye handelsparken på Børøya fortsetter for fullt. Kommunen sikter mot en ferdigstilling av de første tomtene allerede i oktober.
Pluss

Til tross for koronatider har kommunen fått flere henvendelser for de nye næringstomtene i Hadsel Handelspark på Børøya. Kommunen går ikke ut med informasjon om hvem som har vist interesse, utover det som allerede er offentliggjort. Sistnevnte inkluderer Polar Oil som skal åpne bensinstasjon og vaskehall fra sommeren 2021.

30 millioner kroner

– Vi har mottatt interessenter for 16 mål per dags dato. Dette gjelder 4-5 henvendelser, hvor den ene henvendelsen representerer flere aktører, sier næringssjef Daniel Sowe. Han kan videre fortelle at kommunen jobber mot kontraktsignering for to tomter i løpet av august.

Næringssjef Daniel Sowe kan fortelle at de har mottatt en rekke henvendelser for prosjektet, og at de første kontraktene underskrives i august.   Foto: Håkon Benjaminsen

Totalt vil 44 mål med næringsareal bygges ut på Børøya, med en kvadratmeterpris på 700 kroner. Totalbudsjettet for den nye handelsparken ligger på 30 millioner kroner, hvorav salg av tomter finansierer den videre utviklingen av området, også kalt selvkostprinsippet. Salgsprisen inkluderer også veiutbygging og anleggsutvikling.

– Målet er ikke å tjene penger på tomter. Gevinsten er bedriftsetablering, understreker næringssjefen.

Ferdig sommer 2021

Rådmann Ola Morten Teigen har tidligere uttalt til VOL at den ferdige handelsparken vil bestå av en rekke virksomheter, inkludert kontorer, næringsbygg og lagerbygg.

Daniel Sowe understreker at det enda er arbeid som gjenstår, men at området nærmest Stokmarknes sentrum vil stå ferdig i månedsskiftet oktober-november. Kommunen jobber mot ferdigstilling av området sommeren 2021.