Han overtar ledelsen av Iversen Eftf.

Tor-Håkon Gabriel Håvardsen overtar som ny daglig leder i begravelsesbyrået Iversen Eftf. på Sortland

Tor-Håkon Gabriel Håvardsen overtar som daglig leder i Iversen Eftf. 

Pluss

Rita Zahl har solgt byrået til Reidar Aas i Hadsel. Formelt er det Vesterålen Begravelsesbyrå, som har kjøpt aksjene i Iversen Eftf.