Frykter at jakt resulterer i foreldreløse gåsunger

Norsk ornitologisk forening mener at jakt på grågås nærmere hekketiden kan resultere i at foreldrene skytes og at gåsungene blir foreldreløse.

Martin Eggen er naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk forening.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Naturnvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) opplyser til VOL at hans organisasjon naturligvis er stor tilhenger av kunnskap, slik at jakt kan drives forsvarlig både med tanke på bestander, økologi og dyreetikk. Han vil følge med på utviklingen i Andøy, der det denne sommeren gjennomføres prøvejakt på grågås fram til 10. august.