Hålogalandsveien: – Uklart hvor lang utsettelsen vil bli ved oppdeling av prosjektet

Vegvesenet sier det til syvende og sist er et politisk spørsmål om Hålogalandsveien skal bygges som ett stort prosjekt, eller deles opp i delprosjekter. Det er uklart hvor lang utsettelsen vil bli ved å dele det opp i delprosjekter.

Hålogalandsvegen går blant annet gjennom Gullesfjord-krysset der E10 møter rv. 85 til Sortland.   Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

Pluss

Hensikten med prosjektet Hålogalandsveien er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.