Mener formannskapet ikke hadde myndighet til å bevilge tilskudd

Rødt i Sortland mener at formannskapet ikke hadde myndighet til å behandle og innvilge en søknad i på inntil 95.000 kroner fra kommunes næringsfond, slik de gjorde i juni.

Rødts kommunestyregruppe i Sortlad. Fra venstre: Susanne V. Hansen, leder Johnny Torgersen og Christoffer Ellingsen.   Foto: Innsendt

Pluss