Økt fastlegekapasitet og slutt på ventelister i høst

Sortland kommune har over lang tid hatt mange pasienter på venteliste til å få fastlege, uten at noen av fastlegene har hatt ledig kapasitet. I løpet av høsten skal det imidlertid bli en ende på den visa.

Mandag åpner det nye kommunale legekontoret på Sortland. Da vil det som tidligere het Sortland kommunale legekontor hete "Parkveien".   Foto: Rune Kristian Ellingsen

Pluss

Det sa Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse- og omsorg, da han torsdag orienterte driftsutvalget om status for fastlegesituasjonen og nytt legekontor.