Myre Fiskemottak er den største fiskekjøperen i Nord-Norge

Myre Fiskemottak har så langt i år kjøpt over 32 tusen tonn hvitfisk. Med det er de den desidert største fiskekjøperen i hele Nord-Norge.

Daglig leder Ted Robin Endresen i Myre Fiskemottak.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Vi konsentrerer oss i denne sak om «vanlige» fiskeleveranser og ser bort i fra trålerleveranser til de mange havneterminalene og fryseterminaler. Oversikten gjelder også kun hvitfisk som blant annet torsk, sei og hyse.