Nye havdroner kan gi svar på langvarig olje-konflikt

Oljeselskapet ConocoPhilips betaler 36 millioner kroner til Tromsø-selskapet Akvaplan-niva for å sjekke effekt av seismikk.

:Akvaplan-niva setter ut seildrone i isfjorden på Svalbard. Ingeniør Marcos Porcires fra Universitetssenteret på Svalbard holder dronen. F  Foto: MARCOS PORCIRES, UNIS

Pluss

Fisker og miljøvernere har i flere tiår anklaget oljeselskapene for at seismikk kan skade fisk og hval. Seismikk er eksplosjoner av lydbølger som skytes ned mot havbunnen for å kartlegge olje og gass. Nå kan utviklingen av nye havdroner avdekke om seismikk faktisk skader eller skremmer fisken.