– Har ikke gitt lyd fra seg

Prosjektleder Tom Schaug synes det er merkelig at det fortsatt mangler 10–12 underskrifter om frivillig avståelse av grunn til forsyningsledningen ved Hinnøya vannverk.

Hinnøya vannverk: Andøy kommune mangler fortsatt 10–12 underskrifter fra grunneiere i Forfjord, Medby og Fornes som samtykker til frivillig grunnavståelse for graving av forsyningsledning for kommunalt vann til Hinnøya vannverk. Prosjektleder Tom Schaug sier at de ikke begynner å grave før alle har samtykket. foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Som Andøyposten tidligere har skrevet, glemte Andøy kommune at det måtte utarbeides reguleringsplan for graving av inntak- og overføringsledning fra Finnsætervannet til vannbehandlingsanlegget i Forfjord. Dermed måtte oppstarten utsettes.