Glemte å søke om trafikksikkerhetsmidler for gang- og sykkelvei

Andøy kommune har glemt å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler for 2020. Det er avdekket etter et purrebrev fra Åse vel.

engasjement: Stort engasjement, gjentatte purringer og påtrykk til både rådmann og kommunestyrepolitikere til tross. Åse vel nådde ikke helt fram i forsøket på progresjon og fremdrift for gang- og sykkelveibehovet i bygda. Bildet er fra folkemøtet for et år siden, da saken ble satt på dagsorden. arkivfoto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Åse vel har gått aktivt ut for å få videreført gang- og sykkelvei, etter at prosjektet har stått i stampe siden første del sto ferdig i 2006. I februar fikk rådmann Kirsten Lehne Pedersen brev med spørsmål om Andøy kommune kom til å søke trafikksikkerhetsmidler innen fristen 1. juli 2020. Kopi ble sendt til samtlige kommunestyrerepresentanter.