Vesterålskraft vil kunne dekke fjernvarmebehovet i all fremtid

Vesterålskraft Produksjon AS ønsker å sikre seg et areal i Strandgata på Sortland slik at de skal kunne svare på behovet for fjernvarme i Sortland for all fremtid.

Karl Albrektsen, daglig leder i Vesterålskraft Produksjon AS.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Torsdag skal formannskapet i Sortland behandle en opsjonsavtale på ett år på den delen av tomten som kommunen eier. Området som Vesterålskraft Produksjon ønsker å kunne utvide varmesentralen videre på, er på rett i overkant av to mål. Mens selskapet selv eier om lag 700 kvadratmeter av dette området, eier kommunen de resterende 1,3 målene, som selskapet nå ønsker opsjon på.