Nå skal de satse stort på Bleik

Martinkaia på Bleik er nå bare et minne, etter at Bleik Fisk AS tok grep. Mens den gamle «Martin-heisen» fikk nytt liv ved Smia Pub. Neste som skal rives er Grønnbua. Nå diskuteres planer om flytebrygge, renovering av kaianlegg og mere på fiskebruket.

Ny brygge: Gammelt rives og bereder grunnen for nytt. Carl Martin Hatlestad, daglig leder for Bleik Fisk AS er fornøyd med utviklingen, og ser fram til ny flytebrygge. Foto: Tord Viken 

Pluss

Uten dramatikk ble det som på folkemunne på Bleik kalles Martinkaia, revet. Eller snarere tatt på land, for det som sto igjen var ikke mer enn et vindskeivt skjelett med råtten plank.