Statlig utvalg skulle jobbe med omstilling av Andøy. Det har vært to møter. Det siste i 2017

Etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble det etablert et tverrdepartemental utvalg som skulle jobbe med omstilling i Andøy. Foreløpig siste møte i utvalget var for tre år siden.

BLIR OVERRASKET: – Areal har vært problemstillingen i hele perioden er er det fortsatt. Jeg blir overrasket om arealer inne på flystasjonen fritt blir gjort tilgjengelig for næringslivet, sier tidligere Andøyordfører Jonni Solsvik.  Foto: Gorm Kallestad

Pluss

Andøy kommune skal få 95 millioner kroner i omstillingsmidler fra staten etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon. Stortinget lovet da omstillingsmidler og «en ekstraordinær statlig innsats» for Andøy.