Omstridt veiutbedring på Myre blir dyrere

Argumentene for og imot å utbedre Halvar Rasmussensvei på Myre ble i dag gjentatt i kommunestyret. Flertallet bestemte å bruke 1,2 millioner kroner til utbedringer av veien.

Halvard Rasmussensvei på Myre. 

Pluss

Den mye omtalte veistubben gjennom Sandviksbakken på Myre ble i dag på nytt debattert, denne gang i kommunestyret.