Kontrollutvalget: Vil ikke undersøke avtale om fratredelse

Kontrollutvalget i Sortland vil ikke undersøke en fratredelsesavtale med en tidligere ansatt.

Geir Halvorsen (H), leder av kontrollutvalget i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Det ble enstemmig vedtatt.