Seks nye lærere ved skolen i høst

– Vi drar ned aldersgjennomsnittet ganske bra, sier Alexander Brørvik (25), som har flyttet fra Bergen til Andøya for å jobbe som lærer. Av seks nye lærere er fem i midten av 20-årene.

Nytt blod: Fra venstre: Karoline Tusvik Fenne (26) kommer fra Ålesund og underviser i kroppsøving og har spesialundervisning. Hallgeir Solstad Klæboe (25) er fra Andøy og underviser i elektronikk og kommunikasjonsteknologi ved romteknologilinja. Alexander Brørvik (25) kommer fra Bergen og underviser i engelsk, samfunnskunnskap og religion. Vibeke Elvan (22) kommer fra Andøy og er norsklærer, Siv Marie McDougal (25) kommer fra Andøy og underviser i rom- og satellitt-teknologi og matematikk. Wenche Bakkan (52) ukependler fra Sortland og underviser i helse og oppvekst og psykologi. Helt til høyre en fornøyd rektor Ellen Ingebrigtsen. 

Pluss

Bergenseren forteller at det var fjellene som trakk han nordover.