Tjente 8 millioner på salg av næringsbygg

Eieren bak Alanya Kebab AS på Sortland, Abdulhalim Kardas, har tjent hele 8 millioner kroner gjennom sitt selskap ved å selge det gamle DNB-bygget i Sortland sentrum til Ulrix Eiendom AS.

Hva bygget skal brukes til, er ikke Håkon Ulriksen helt sikker på.  Foto: Rune Kr.Ellingsen

Pluss

Det viser eiendomsoverdragelsene.