Dette er årsakene til at kjendisadvokat vil ha mistenkelig dødsfall for retten

Advokat Arvid Sjødin mener at påtalemyndigheten har oversett tekniske bevis, og kommer med en rystende alternativ forklaring på hvordan han mener en kvinne fra Vesterålen døde.

Advokat Arvid Sjødin mener at forklaringene som den tidligere siktede har gitt til politiet, ikke er i samsvar med de tekniske bevisene.  Foto: NTB Scanpix

Pluss

Politiet mistenkte i 2016 først et selvdrap, men etterforsket senere saken som et mulig iscenesatt selvdrap. Kripos gjenopptok etterforskningen etter at en privatetterforsker hadde undersøkt saken nærmere. Riksadvokaten har likevel lagt bort saken og forklart VOLs lesere hvorfor.