Joda, gammelskolen skal selges

Det kan virke som det råder usikkerhet rundt framtiden til nedlagte Strengelvåg skole i Øksnes. Teknisk etat bekrefter at bygningsmassen skal selges.

Nedlagte Strengelvåg skole.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Strengelvåg Vel har bedt kontrollutvalget iverksette undersøkelsessak vedrørende administrasjonssjefens håndtering av sak om salg av Strengelvåg skole.