Skambanket kona, nå trekker han anken

En familiemann fra et sted i Vesterålen anket voldsdommen mot ham til høyere rettsinstans. Nå har han kommet på andre tanker, og har trukket anken. Dermed blir voldsdommen fra Vesterålen tingretten rettskraftig.

Sorenskriver Hans Edvard Roll administrerte straffesaken mot en voldelig familiemann i februar. Mannen fikk fem måneders fengsel for vold mot kona. Etter at mannen har trukket anken fra ny behandling i lagmannsretten, må han sone fem måneder i fengsel. 

Pluss

I februar ble en mann i Vesterålen tingrett dømt til fem måneders fengsel for vold mot sin kone. Mannen opplyste i retten at kona hadde provosert han, slik at han ikke klarte å beherske seg. Mannen anket dommen fra tingretten. Hålogaland lagmannsrett skulle behandle saken i september, men ankesaken forsvant fra berammingslisten til lagmannsretten.. Etter at det viste seg at anken er trukket, blir dommen i Vesterålen tingrett fra februar rettskraftig. Mannen må derfor sone fem måneder i fengsel.